Tập huấn công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020

Tập huấn công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020

Thời gian: 09h00 – ngày 18 tháng 9 năm 2019
Địa điểm: Hội trường B101
Thành phần: Phó Giám đốc Phụ trách, CVHT, GVCN, Ban CTCT&SV

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd