Hoạt động về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh của...

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LT ĐBBP-CĐ, ngày 09/9/2020 về phối hợp tổ chức hoạt động “Về nguồn” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh,...

Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa – Định...

Ngày 06/10/2020, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Tuần lễ “Định hướng học tập tại môi trường đại học”...

Tuần sinh hoạt công dân Đào tạo Quốc tế năm học...

Ngày 23/09/2020, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020 –...

Tập thể Cơ sở II được Bộ trưởng Bộ Giáo dục...

* Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus received the Certificate of Merit from the Minister of Education and Training for excellent performance...

Lễ trao quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự...

* The Establishment Ceremony of Military Steering Committee and Self-Defense Squad in Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus On September 18th, 2020,...

Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tổ chức nhập học...

* Admission Days of International Education Programs at FTU HCMC Campus, Academic year 2020-2021. On the 15th and 16th of Septerber 2020, more than 300...

Triển khai công tác sinh hoạt chuyên môn tại Ban QT-TB...

IMPLEMENTING MONTHLY PROFESSIONAL ACTIVITES IN FACILITY AND MANAGEMENT DEPARTMENT - ACADEMIC YEAR 2019-2020 In order to improve staff performance as well as share working skills,...

Công tác sinh hoạt chuyên môn tại Ban Tổ chức –...

*Academic workshops of Department of Personnel and Administration in the academic year 2019-2020 To help staff enhance expertise and work efficiency as well as promptly...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại Ban CTCT&SV...

*Training activities in the Department of Political Education & Student Affairs in the academic year 2019-2020. From February to July 2020, the Department of Political...

Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tổ chức nhập học...

Trong không khí sôi nổi của năm học mới 2020-2021, thực hiện kế hoạch tuyển sinh và nhập học năm 2020 cho tân sinh...

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức Ban Quản...

*Staff training activities in the Department of Training Management in the academic year 2019-2020 To implement the policy of Foreign Trade University - Ho Chi...

Nâng cao hiệu quả công tác cho viên chức Ban TT&QHĐN...

* The Department of Communications and Community Relations held monthly training activities for staff in the academic year 2019-2020 Following the policy of the Foreign...

TIN MỚI