Ban Thông tin – Thư viện

I. Giới thiệu chung
a) Công tác thông tin:
– Trình Ban Giám đốc ban hành các hướng dẫn về công tác công nghệ thông tin, công tác khai thác mạng thông tin Internet, website và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định phù hợp với điều kiện tại Cơ sở II;
– Quản lý cấu hình, cài đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, giám sát, khắc phục sự cố đối với: hệ thống wifi, hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN), đường truyền Internet; hệ thống tổng đài điện thoại; máy tính phòng server, phòng máy, phòng đọc thư viện, viên chức;
– Chụp ảnh tất cả các sự kiện tại Cơ sở II;
– Thiết lập, kết nối, phục vụ cho các cuộc họp trực tuyến;
– Quản lý website Cơ sở II;
– Cung cấp hệ thống chia sẻ dữ liệu cho viên chức qua mạng LAN;
– Phối hợp với Trụ sở chính trong việc cung cấp và quản lý email của Nhà trường với định dạng *@ftu.edu.vn cho viên chức, sinh viên.
– Thiết lập, kết nối, phục vụ cho các cuộc họp, tư vấn tuyển sinh trực tuyến qua Video Conference, Skype, Ms Team, Zoom Meeting.
b) Công tác thư viện:
– Trình Ban Giám đốc ban hành các hướng dẫn về công tác thư viện, phục vụ bạn đọc;
– Bổ sung và quản lý tài liệu, sách báo, cơ sở dữ liệu, khai thác hiệu quả nguồn học liệu;
– Biên mục và tổ chức phục vụ; định kỳ bảo trì, kiểm kê, thanh lý những tài liệu hư hỏng, lạc hậu theo quy định;
– Liên kết thư viện trung tâm và các thư viện tại Tp. HCM trong khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và cộng đồng;
c) Tham mưu, hoạch định kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác của đơn vị cho Ban Giám đốc.
II. Cơ cấu tổ chức
Ban Thông tin – Thư viện hiện tại có 08 viên chức, trong đó có 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban.

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Bùi Thị Hoàng Oanh Trưởng Ban buithihoangoanh.cs2@ftu.edu.vn 851
2 Bùi Thị Thúy Quyên P. Trưởng Ban buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn 853
3 Nguyễn Thị Huế Thư viện viên nguyenthihue.cs2@ftu.edu.vn 301
4 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thư viện viên nguyenthingocha.cs2@ftu.edu.vn 855
5 Phạm Thị Thu Chiều Thư viện viên phamthithuchieu.cs2@ftu.edu.vn 854
6 ThS Trần Liên Hiếu Chuyên viên tranlienhieu.cs2@ftu.edu.vn 852
7 Lại Phước Đức Chuyên viên laiphuocduc.cs2@ftu.edu.vn 849
8 Mai Ngọc Tâm Chuyên viên maingoctam.cs2@ftu.edu.vn 870

III. Liên hệ

– Ban Thông tin Thư viện, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, Phòng A301, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (849, 301, 852, 853, 854, 855, 870)