Bộ môn Tiếng Nhật

1. Lịch sử hình thành, phát triển
Bộ môn Tiếng Nhật Cơ sở 2 được chính thức thành lập theo quyết định số 1861/QĐ- TCHC ngày 19/4/2006, tiền thân là Bộ môn Tiếng Nhật trực thuộc Bộ môn Ngoại ngữ của cơ sở 2. Trước đó, Tiếng Nhật bắt đầu được giảng dạy tại Cơ sở 2 từ năm 1999. Bộ môn Tiếng Nhật tại Cơ sở 2 thành lập đã đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên ngành kinh tế có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật tại khu vực phía Nam.
2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1 Chức năng
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Tiếng Nhật.
2.2 Nhiệm vụ
– Quản lý giáo viên tiếng Nhật.
– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
– Tham gia Ban Tổ chức các hội nghị khoa học, biên tập kỉ yếu khoa học của cơ sở II.
– Bố trí giảng viên giảng dạy tiếng Nhật, chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng giảng dạy và kỉ luật lao động của giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng và giáo viên tình nguyện người Nhật tại TP. HCM và các đơn vị liên kết.
– Cử giáo viên làm cố vấn cho Câu lạc bộ tiếng Nhật.
– Lên kế hoạch tổ chức và điều hành công tác chấm thi hết môn học đối với môn tiếng Nhật.
– Tổ chức các hoạt động kết nối Doanh nghiệp  nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức thực tiễn về Văn hóa Doanh nghiệp Nhật Bản, kỹ năng làm việc với người Nhật tại các Doanh nghiệp trên toàn cầu.
– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết sâu sắc về đất nước và con người Nhật Bản cho sinh viên trước khi bước vào môi trường làm việc với người Nhật trong và ngoài nước.
– Hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình Intership tại Nhật Bản.
– Hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình học thuật, chương trình học bổng trao đổi tại các trường Đại học và đoàn thể Nhật Bản
3. Cơ cấu tổ chức


– Về cơ cấu tổ chức, Bộ môn gồm có 3 giảng viên và 1 trợ lý Bộ môn.
– Bộ môn còn có 3 giảng viên thỉnh giảng người Nhật cùng tham gia giảng dạy các kỹ năng đàm thoại.
– Đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên môn và đã tham gia các khóa học về Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản.
– Danh sách giảng viên cơ hữu của Bộ môn

STT Họ tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Thị Như Ý Chủ nhiệm BM Nguyenthinhuy.cs2@ftu.edu.vn
2 Nguyễn Thu Thủy Giảng viên Nguyenthuthuy.cs2@ftu.edu.vn
3 Thẩm Quan Trung Giảng viên Thamquantrung.cs2@ftu.edu.vn
4 Lương Thị Uyển Nhi Trợ lý Bộ môn nguyenthimaianhtiengnhat.cs2@ftu.edu.vn

4. Các chương trình học bổng, giao lưu
4.1 Các chương trình học bổng:
Sinh viên  Bộ môn Tiếng Nhật có rất nhiều cơ hội nhận các chương trình học bổng du học tại Nhật Bản.
– Học bổng du học dài hạn: Học bổng của Chính phủ Nhật Bản, học 4 năm tại Đại học Nhật Bản.
– Học bổng du học ngắn hạn:
+ Các chương trình du học trao đổi 1 năm tại  các trường Đại học Nhật Bản đã kí hợp tác với trường Đại học Ngoại Thương: Đại học Momoyama Gakuin, Đại học Yamanashi Gakuin, Đại học Aomori Gakuin…
+ Học bổng học tiếng Nhật và nghiên cứu văn hóa Nhật Bản của Chính phủ Nhật Bản (Nikkensei)
+ Học bổng Japan Airline giao lưu trải nghiệm văn hóa Nhật Bản trong 3 tuần tại Nhật.
+ Học bổng Homestay trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại Fujisawa, Thành phố Ichinoseki, Tỉnh Iwate, Nhật Bản trong 10 ngày.
+ Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội nhận được giải thưởng là một chuyến đi Nhật trải nghiệm văn hóa Nhật Bản khi tham gia và đạt gải tại các cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật, các cuộc thi tìm hiểu văn hóa Doanh nghiệp Nhật Bản do Trường, CLB Tiếng Nhật và các đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
4.2 Các chương trình giao lưu
Bộ môn thường tổ chức các hoạt động giao lưu với sinh viên các trường đại học Nhật Bản, giao lưu với các  doanh nghiệp Nhật Bản và các đoàn thể nhằm nâng cao kỹ năng thực hành tiếng Nhật cũng như tăng cường các hiểu biết về văn hóa Nhật Bản cho sinh viên.
5. Công tác giảng dạy; nghiên cứu khoa học và các môn học phụ trách
– Với phương châm luôn tiếp cận những phương pháp giảng dạy mới nhất, Bộ môn không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo môi trường học tập thân thiện cho sinh viên.
– Các môn học đang phụ trách: Môn tiếng Nhật cơ sở và môn tiếng Nhật chuyên ngành.
6. Các hoạt động nghiên cứu chuyên môn
– Tham gia các Hội thảo nghiên cứu khoa học cấp trường, các hoạt buổi seminar trao đổi phương pháp giảng dạy hiệu quả.
– Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi học thuật.
7. Liên hệ
– Bộ môn Tiếng Nhật – Tầng 2 Tòa nhà VJCC
– Điện thoại: 08.35127254 (Số nội bộ: 894)
– Email công vụ của đơn vị: bmtn.cs2@ftu.edu.vn