Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II được thành lập theo Quyết định số 158/QĐ-CĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở từ Công đoàn bộ phận Cơ sở II, trong đó có 06 Công đoàn bộ phận trực thuộc.
2. Chức năng nhiệm vụ
Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II phối hợp với chính quyền thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao gồm: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác tuyển sinh và đào tạo, công tác quản lý sinh viên, công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, công tác tài chính, công tác xây dựng cơ sở vật chất và triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các công đoàn viên của Cơ sở II, phối hợp với các đơn vị tại Cơ sở II, các tổ chức đoàn thể (Đoàn TN – Hội SV) triển khai các hoạt động chung của Nhà trường, Công đoàn Trường.
3. Cơ cấu tổ chức
Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II hiện nay gồm có 06 Công đoàn bộ phận trực thuộc. Tổng số công đoàn viên: 173, trong đó công đoàn viên nam: 55 người (chiếm 31,8%), công đoàn viên nữ: 118 người (chiếm 68,2%).
Ban Chấp hành Công đoàn gồm có 09 đồng chí, trong đó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên là đ/c Lê Trường Huân.

TT Họ và Tên Chức vụ Email
1. ThS Lê Trường Huân Chủ tịch letruonghuan.cs2@ftu.edu.vn
2. ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phó Chủ tịch nguyenthihuynhgiao.cs2@ftu.edu.vn
3. ThS Nguyễn Thanh Dương Ủy viên BCH nguyenthanhduong.cs2@ftu.edu.vn
4. Hà Thị Kim Dung Ủy viên BCH hathikimdung.cs2@ftu.edu.vn
5. Hoàng Văn Nam Ủy viên BCH hoangvannam.cs2@ftu.edu.vn
6. Huỳnh Đăng Khoa Ủy viên BCH huynhdangkhoa.cs2@ftu.edu.vn
7. TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ủy viên BCH nguyenthiquynhnga.cs2@ftu.edu.vn
8. Hồ Ngọc Tuyền Ủy viên BCH hongoctuyen.cs2@ftu.edu.vn
9. Huỳnh Hiền Hải Ủy viên BCH huynhhienhai.cs2@ftu.edu.vn

(Danh sách gồm 09 người)

06 Công đoàn bộ phận trực thuộc được thành lập theo số 35/CV-CĐ ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương, gồm: Hành chính 1, Hành chính 2, Hành chính 3, Khối ngoại ngữ, Bộ môn Nghiệp vụ, Bộ môn Cơ sơ Cơ bản. Ban Chấp hành của 06 Công đoàn bộ phận gồm:

TT Họ và Tên Chức vụ CĐBP Email
1. Nguyễn Thị Kim Hằng Chủ tịch Hành chính 1 nguyenthikimhang.cs2@ftu.edu.vn
2. Hoàng Lưu Ngân Ủy viên hoangluungan.cs2@ftu.edu.vn
3. Thái Thị Tú Anh Ủy viên thaithituanh.cs2@ftu.edu.vn
4. Võ Thị Sâm Chủ tịch Hành chính 2 vothisam.cs2@ftu.edu.vn
5. Trần Thị Thu Thủy Ủy viên tranthithuthuy.cs2@ftu.edu.vn
6. Nguyễn Thị Thanh Tâm Ủy viên nguyenthithanhtam.cs2@ftu.edu.vn
7. Nguyễn Thế Phương Chủ tịch Hành chính 3 nguyenthephuong.cs2@ftu.edu.vn
8. Trần Thị Phương Trinh Ủy viên tranthiphuongtrinh.cs2@ftu.edu.vn
9. Bùi Thị Thúy Quyên Ủy viên buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn
10. Phạm Thị Diệp Hạnh Chủ tịch Bộ môn Nghiệp vụ phamthidiephanh.cs2@ftu.edu.vn
11. Nguyễn Thị Hà Duyên Ủy viên nguyenthihaduyen.cs2@ftu.edu.vn
12. Dương Thị Hồng Lợi Ủy viên duongthihongloi.cs2@ftu.edu.vn
13. Đỗ Văn Vinh Chủ tịch Bộ môn

Cơ sở Cơ bản

dovanvinh.cs2@ftu.edu.vn
14. Vũ Phạm Kiều Duyên Ủy viên vuphamkieuduyen.cs2@ftu.edu.vn
15. Lê Hằng Mỹ Hạnh Ủy viên lehangmyhanh.cs2@ftu.edu.vn
16. Nguyễn Thị Minh Hiền Chủ tịch Bộ môn

Tiếng Anh

nguyenthiminhhien.cs2@ftu.edu.vn
17. Nguyễn Thu Thủy Ủy viên nguyenthuthuy.cs2@ftu.edu.vn
18. Trương Thị Thanh Cảnh Ủy viên truongthithanhcanh.cs2@ftu.edu.vn

(Danh sách trên gồm 18 người).
4. Liên hệ:
– Văn phòng Công đoàn Cơ sở II, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.
– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A010, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.
– Email: congdoan.cs2@ftu.edu.vn . Điện thoại: 028.35127254 (803).