foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SĐT: 02835127257(Ext: 855)
Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn
Ban Thông tin - Thư viện

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Filter
Display # 
Ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô tới giá chứng khoán tại Việt Nam
Ảnh hưởng của khoản dồn tích đến hiệu quả hoạt động trong tương lai của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hose
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Determinants of firm delisting in vietnam Stock maret
Kiểm định mô hình Fama – French 5 nhân tố cho thị trường chứng khoán Việt Nam
Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hose
Nghiên cứu khả năng giải thích lợi suất của mô hình 3 nhân tố Long chen – Lu zhang trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghiên cứu mối liên hệ giữa sử dụng đòn bẩy tài chính và quyết định đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hose
Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và tính thanh khoản chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Quyết định lựa chọn phương pháp huy động vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Stock market reactions to cash dividend announcements of firms listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (Hose)
The effects of corporate social responsibility of foreign - invested enterprises on Brand Trust of customers in Ho Chi Minh city


Copyright © 2018 Thư viện ĐH Ngoại thương CSII Rights Reserved.