Kế hoạch 1984/KH-CSII ngày 16/06/2021 về tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

170

kh-1984-16.06.2021-1 kh-1984-16.06.2021-2 kh-1984-16.06.2021-3