TB số 2195/TB-CSII ngày 30/06/2021 Về hình thức thi kết thúc học phần các chương trình Đào tạo quốc tế học kỳ II (các học phần chưa tổ chức thi) và học kỳ hè năm học 2020 – 2021

669

tb-2195-1
– Vui lòng truy cập link này để xem chi tiết thông tin lịch thi, HD dự thi kết thúc học phần dành cho SV theo hình thức trực tuyến.