1. Lịch sử hình thành, phát triển
Bộ môn Tiếng Nhật Cơ sở 2 được chính thức thành lập theo quyết định số 1861/QĐ- TCHC ngày 19/4/2006, tiền thân là Bộ môn Tiếng Nhật trực thuộc Bộ môn Ngoại ngữ của cơ sở 2. Trước đó, Tiếng Nhật bắt đầu được giảng dạy tại Cơ sở 2 từ năm 1999. Bộ môn Tiếng Nhật tại Cơ sở 2 thành lập đã đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên ngành kinh tế có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật tại khu vực phía Nam.

 1. Lịch sử hình thành, phát triển
Bộ môn Nghiệp vụ được thành lập vào ngày 01/5/2006 theo Quyết định số 1859/QĐ-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trên cơ sở Tổ Giáo viên Nghiệp vụ tại Cơ sở II.

Các bài khác...