1. Lịch sử hình thành, phát triển
Cùng với sự phát triển của Cơ sở II, để đáp ứng yêu cầu quản lý công tác kế hoạch – tài chính Cơ sở II, Hiệu trưởng đã ra quyết định thành lập Ban Kế hoạch – Tài chính từ ngày 01/05/2006, tiền thân được tách ra từ Tổ Quản trị - Tài vụ - Hành chính (thành lập từ tháng 11/2004).

1. Lịch sử hình thành, phát triển
Bộ môn Tiếng Nhật Cơ sở 2 được chính thức thành lập theo quyết định số 1861/QĐ- TCHC ngày 19/4/2006, tiền thân là Bộ môn Tiếng Nhật trực thuộc Bộ môn Ngoại ngữ của cơ sở 2. Trước đó, Tiếng Nhật bắt đầu được giảng dạy tại Cơ sở 2 từ năm 1999. Bộ môn Tiếng Nhật tại Cơ sở 2 thành lập đã đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên ngành kinh tế có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật tại khu vực phía Nam.