Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Cơ cấu tổ chức

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tại Cơ sở II, ngày 04/3/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã ký Quyết định số 219/QĐ-ĐHNT-TCHC về việc tách Bộ phận Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Ban Thông tin-Khảo thí-Thư viện tại Cơ sở II và thành lập Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng

Tham mưu và giúp Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức, thực hiện công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Cơ sở II.

2.2 Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch công tác theo năm học trình Giám đốc phê duyệt.

- Tham mưu, hoạch định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Giám đốc về công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng, triển khai xây dựng và thực hiện cơ chế tự đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng đào tạo, nghiên cứu theo các tiêu chuẩn giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, điều tra, đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, công tác đảm bảo chất lượng các đơn vị thuộc Cơ sở II.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác khảo thí, thi trắc nghiệm trên máy tính cho các Bộ môn trong Cơ sở II.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo của các ngành học, môn học của nhà trường tại Cơ sở II.

- Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo tổ chức điều tra dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội đối với từng ngành nghề cụ thể của trường tại Cơ sở II.

- Chủ trì phối hợp với Ban Công tác Chính trị và sinh viên tổ chức điều tra lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp đề xuất những điều chỉnh cần thiết.

- Nghiên cứu, phát triển, phổ biến, đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện của Việt Nam và của Cơ sơ II.

3. Cơ cấu tổ chức
Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng hiện tại có 08 thành viên: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban, 06 chuyên viên. Trong đó có 06 Thạc sỹ và 02 Cử nhân. 

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

Số máy nhánh

Số điện thoại DĐ

1

ThS Trần Quốc Đạt

Trưởng Ban

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  

856

0907.890.420

2

ThS Trần Lục Thành

P.Trưởng Ban

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

859

0918.206.381

3

ThS Thái Thị Tú Anh

Chuyên viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

857

0978.489.969

4

ThS Chu Trần Trọng

Chuyên viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

858

0903.131.109

5

Nguyễn Hữu Thảo

Chuyên viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

860

0907.641.169

6

ThS Nguyễn Văn Hương

Chuyên viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

850

0988.488.049

7

ThS Trần Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

878

0987.375.735

8

Võ Thị Xuân An

Chuyên viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

879

033.469.1397

      (Danh sách gồm có 08 viên chức, cập nhật 20/11/2019)

Liên hệ:

Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng-Phòng A201

Điện thoại: 028. 35127254 (số nhánh 850-857;878/879)

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd