Ban Quản trị Thiết bị

Cơ cấu tổ chức

1. Chức năng
- Giúp Ban Giám đốc trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản trị - thiết bị.
2. Nhiệm vụ
- Tham mưu Ban Giám đốc trong việc quản lý CSVC; Tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản trị - thiết bị.
- Lập kế hoạch kinh phí đầu tư các công trình, kế hoạch và triển khai về sửa chữa, xây dựng, mua sắm và quản lý cơ sở vật chất.
- Thực hiện và đảm bảo thường xuyên công việc về chiếu sáng, các thiết bị cho các phòng làm việc và phòng học, cấp thoát nước cho toàn bộ Cơ sở II;
- Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp;
- Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.
- Thực hiện các chế độ về kiểm kê, thống kê, kiểm tra đánh giá, phân loại tài sản, tổng hợp báo cáo Giám đốc kiến nghị thanh lý, xử lý khi cần thiết.
- Triển khai việc thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và thi tuyển sinh.
- Bàn giao danh mục tài sản cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp phục vụ công tác bảo vệ tài sản của trường, cùng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản của trường.
- Chuẩn bị và phục vụ CSVC, phòng học cho hội họp, lễ, hội tại Cơ sở II;
- Phục vụ giảng đường (bao gồm : đóng mở cửa phòng học, hội trường; Bố trí trang thiết bị giảng dạy, âm thanh, điện chiếu sáng…)
- Chuẩn bị phòng khách và đón tiếp CB, GV và khách đến công tác tại Cơ sở II.
- Chuẩn bị sẵn sàng xe ô tô và phục vụ các công tác của trường khi có yêu cầu.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức 

TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Tel(Ex) Email
1 ThS Trần Lục Thành Phó Trưởng Ban - Phụ trách Ban 0918.206381 831 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
2 Nguyễn Đăng Muôn NV Quản trị 0989.044273 832 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 
3 Nguyễn Lệ Phúc NV Kỹ thuật điện 0902.869567 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
4 Nguyễn Tiến Vững NV kỹ thuật điện – nước 0982.524649 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
5 Đặng Trung Kiên NV Thiết bị 0985.207880 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
6 Vũ Mạnh Cường NV lái xe 0121.8515407 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
7 Trần Minh Tiến CV Kỹ sư xây dựng 0944.990592 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
8 Nguyễn Thị Yến NV phục vụ 0933.564335 836 Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 4. Liên hệ
- Ban Quản trị Thiết bị, phòng 109 nhà A.
- Điện thoại: 028. 35127254 (máy lẻ 831 – 835)
- Email công vụ: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.