Bộ môn Cơ sở Cơ bản

Cơ cấu tổ chức

1. Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Cơ sở - Cơ bản.


2. Nhiệm vụ
- Quản lý viên chức thuộc Bộ môn Cơ sở - Cơ bản
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Bố trí giảng viên giảng dạy các môn được phân công, chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng giảng dạy và kỷ luật lao động của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tại Tp.HCM và các đơn vị liên kết,
- Phân công coi thi hết môn học theo lịch thi đã được duyệt.
3. Cơ cấu tổ chức

 Ban Chủ nhiệm Bộ môn
Hiện nay Ban Chủ nhiệm Bộ môn gồm có Trưởng Bộ môn và một Phó trưởng Bộ môn. Trưởng Bộ môn phụ trách công tác quản lý chung của Bộ môn và Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Bộ môn. Phó Trưởng Bộ môn thực hiện các công tác theo chỉ đạo của Nhà trường và Trưởng Bộ môn.
Trợ lý Bộ môn
Bộ môn có 1 trợ lý Bộ môn thực hiện các công việc hành chính của Bộ môn và các công tác phát sinh theo sự chỉ đạo của Nhà trường và của Ban Chủ nhiệm Bộ môn.
Tổ Bộ môn Toán - Tin
- Môn quản lý: Toán cao cấp, Toán tài chính, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, tin học đại cương, tin học kế toán – tài chính, Giáo dục thể chất.
- Số lượng: 5 GV (trong đó có 3 Thạc sĩ –NCS, 2 Thạc sĩ, 1 GV kiêm chức)
Tổ bộ môn Kinh tế
- Môn quản lý: Kinh tế vi mô, Kinh tế vi mô 1, kinh tế vi mô 2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô 1, Kinh tế vĩ mô 2, Kinh tế lượng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế công cộng, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế vi mô nâng cao, Kinh tế vĩ mô nâng cao (cao học), Kinh tế lượng cao học.
- Số lượng: 11 GV (trong đó có 7 Thạc sĩ-NCS, 4 Thạc sĩ, 2 GV kiêm chức)
Tổ bộ môn Lý luận chính trị
- Môn quản lý: Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin I, Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin II, Đường lối cách mạng ĐCSVN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Logic học, Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, Phương pháp nghiên cứu khoa học và GDĐH, Phương pháp và thực hành nghiên cứu khoa học, Tâm lý học, nhân tướng học và phong thủy cho nhà điều hành.
- Số lượng: 8 GV, (trong đó có 5 Thạc sĩ – NCS và 3 Thạc sĩ , 01 Giảng viên kiêm chức)

 

STT

Họ và

tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

ThS Nguyễn Trần

Sỹ

Trưởng Bộ môn

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

2

ThS Nguyễn Thúy

Phương

Phó Trưởng Bộ môn

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

3

Vũ Phạm Kiều 

Duyên

Trợ lý Bộ môn

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

4

ThS Phan Bùi Khuê

Đài

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

5

ThS Trần Quốc

Đạt

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

6

ThS Nguyễn Thị Huỳnh

Giao

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

7

ThS Huỳnh Hiền

Hải

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

8

ThS Trần Thái Diệu

Hằng

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

9

ThS Tô Ngọc

Hằng

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

10

ThS Lê Hằng Mỹ

Hạnh

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

11

ThS Nguyễn Thị

Mai

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

12

ThS Lý Ngọc Yến

Nhi

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

13

ThS Đoàn Hồng

Phát

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

14

ThS Nguyễn Đăng

Quang

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

15

ThS Phạm Văn

Quỳnh

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

16

ThS Lê Thị Xuân

Sang

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

17

ThS Trần Anh

Tài

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

18

ThS Đỗ Văn

Vinh

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

19

ThS Trần Thanh 

Lộc

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

20

ThS Giang Thị Trúc 

Mai

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

21

ThS Phan Nguyễn Xuân 

Mai

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

22

ThS Thái Văn 

Thơ

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

23

ThS Nguyễn Thị 

Xuân

Giảng viên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

4. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học
- Công tác giảng dạy: mỗi năm Bộ môn thực hiện khoảng 13.000 tiết giảng trong đó Giảng viên cơ hữu đảm nhận khoảng 7600 tiết, chiếm 58% tổng số tiết giảng; Giảng viên thỉnh giảng giảng khoảng 5400 tiết, chiếm 42% tổng số tiết giảng.
- Công tác NCKH: Mỗi năm, Bộ môn thực hiện khoảng 900 giờ NCKH, các giảng viên thường xuyên tham gia viết sách, viết báo, tham dự các đề tài cấp cơ sở, hội thảo trong và ngoài trường.
5. Các hoạt động khác
- Tham gia đi thực tế và có Báo cáo tại Hội nghị Báo cáo thực tế của Bộ môn
- Hướng dẫn về mặt chuyên môn cho các đội nhóm học thuật (thuộc CLB Sinh viên CS2)
- Hướng dẫn sinh viên tham gia thi “Olympic Toán Sinh viên toàn quốc” đạt nhiều giải cao
- Hướng dẫn sinh viên tham gia thi “Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin cấp trường”
- Hướng dẫn sinh viên tham gia thi “Tầm nhìn xuyên thế kỉ” đạt nhiều thành tích cao
- Hướng dẫn giảng viên CS2 tham gia thi “Ánh Sáng thời đại” đạt nhiều thành tích đáng trân trọng
- Hướng dẫn SV tham gia thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOS và Olympic Kinh tế lượng đạt nhiều giải thưởng.
6. Liên hệ
- Bộ môn Cơ sở - Cơ bản, Phòng 208, Trường Đại học Ngoại thương , Số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: 028.3512 7254 (Trưởng Bộ môn: 875; Phó Trưởng Bộ môn:876; Trợ lý Bộ môn 877)
- Email công vụ của đơn vị: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.