Ban Kế hoạch Tài chính

Cơ cấu tổ chức

1. Lịch sử hình thành, phát triển
Cùng với sự phát triển của Cơ sở II, để đáp ứng yêu cầu quản lý công tác kế hoạch – tài chính Cơ sở II, Hiệu trưởng đã ra quyết định thành lập Ban Kế hoạch – Tài chính từ ngày 01/05/2006, tiền thân được tách ra từ Tổ Quản trị - Tài vụ - Hành chính (thành lập từ tháng 11/2004).


Lãnh đạo đơn vị qua hai giai đoạn, từ tháng 11/ 2004 đến nay là bà Phạm Thu Thủy;
Từ ngày thành lập đến nay, tập thể Ban Kế hoạch – Tài chính luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và không ngừng sáng tạo, cải tiến công tác để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, theo đúng quy định của Nhà nước, Nhà trường.
2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1 Chức năng
Quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch và tài chính của Cơ sở II.
2.2 Nhiệm vụ
- Quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch - tài chính;
- Tổng hợp kế hoạch hoạt động hàng năm của các đơn vị Cơ sở II;
- Lập dự toán, thực hiện và báo cáo quyết toán tài chính Cơ sở II theo quy định của Nhà nước, Nhà trường;
- Thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác theo qui định;
- Chi học bổng, khen thưởng và các khoản phụ cấp cho sinh viên;
- Thực hiện các nghiệp vụ chi hoạt động sự nghiệp như chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức; thanh toán tiền giảng cho giáo viên, chi phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất của trường;....
- Các nghiệp vụ kế toán khác theo qui định.
3. Cơ cấu tổ chức
Hiện nay, Ban Kế hoạch - Tài chính gồm 5 thành viên, trong đó gồm có: Trưởng ban, 1 Phó ban , 2 Kế toán và 1 Thủ quỹ.

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Vũ Thị Minh Lý   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 842
2 ThS Vương Thị Nhân   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 844
3 Nguyễn Đặng Hồng Anh   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 845
4 Hà Thị Kim Dung   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 843

4. Liên hệ
- Ban Kế hoạch – Tài chính, phòng 102, nhà A, số 15 – Đường D5 – Phường 25 – Quận Bình thạnh - TPHCM
- Điện thoại: 028. 35127258 (841, 842, 843, 844, 845)
- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.