Ban Công tác Chính trị & Sinh viên

Cơ cấu tổ chức

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Ban Công tác Chính trị và Sinh viên được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng:

Tham mưu và giúp Ban Giám đốc Cơ sở II trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý SV, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với SV tại Cơ sở II.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công theo năm học.

+ Tổ chức và triển khai công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tưởng của sinh viên tại Cơ sở II.

+ Công tác chính trị, tư tưởng: Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của sinh viên, phản ánh kịp thời với Ban Giám đốc và chủ động đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề liên qua, Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện phấn đấu, Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và quản lý Phòng truyền thống; lưu trữ những tài liệu có giá trị lịch sử của CSII

+ Công tác quản lý sinh viên: Tổ chức tuần SHCD-HSSV; Đánh giá kết quả RLSV; Quản lý việc thực hiện nghĩa vụ của sinh viên; Quản lý sinh viên ngoại trú; Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường đối với sinh viên; Tổ chức các hoạt động giáo dục cho sinh viên về tư tưởng, chính trị; tuyên truyền phổ biến pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất và thẩm mỹ cho sinh viên.

+ Đầu mối liên hệ công tác với cựu sinh viên và Ban LLPHSV.

+ Phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện của Cơ sở II.

3. Cơ cấu tổ chức:

Ban CTCT&SV gồm Trưởng Ban và 05 chuyên viên, cụ thể như sau:

682-ban-ctct-sv
STT Họ và tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Trần Hải Phú Trưởng Ban Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 861
2 ThS Lữ Thị Thùy Vân Chuyên viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 864
3 Đinh Thị Thắm Chuyên viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 862
4 Trương Thị Kim Ngân Chuyên viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 865
5 Võ Thị Sâm Y tế Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 833
6 Chu Thị Xuân Hạ Y tế Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 833

4. Liên hệ

Ban Công tác Chính trị & Sinh viên, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà A, tầng 2, Phòng A202, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.. Điện thoại: 028.3512 7254 (861, 862, 864, 865, 833)

Fanpage: Fanpage của Ban CTCT&SV.

 

 

 
Our website is protected by DMC Firewall!