foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SĐT: 02835127257(Ext: 855)
Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn
Ban Thông tin - Thư viện

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1513  

77 cuốn sách ngoại văn tài trợ từ FTMS Global được soạn thảo bởi ACCA  chuyên về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính có năm xuất bản mới cập nhật từ năm 2015, 2016. Nội dung sách đề cập tới nhiều vấn đề chuyên sâu như: quản trị tài chính, kế toán doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến luật, bảo hiểm trong lĩnh vực tài chính… Đặc biệt, đây là những tài liệu cung cấp cho độc giả nhiều số liệu, báo cáo tài chính được cập nhật gần nhất của các năm 2015, 2016 và đưa ra nhiều kỹ năng phục vụ cho nghiên cứu và thực hành dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán tài chính.


Copyright © 2018 Thư viện ĐH Ngoại thương CSII Rights Reserved.