Ban Thông tin – Thư viện

124

I. Giới thiệu chung

Ban Thông tin – Thư viện được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2007 theo Quyết định số 720/QĐ-TCHC ngày 29/8/2007 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý Đào tạo – Công tác Sinh viên.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Thông tin – Thư viện có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản trị hệ thống mạng, quản trị website của Cơ sở II và công tác Thư viện Cơ sở II.

2. Nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện và đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng LAN, Wifi, tổng hợp đề xuất ý kiến xây dựng và quản trị mạng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả trong điều kiện đặc thù của Cơ sở II;

– Quản trị website và cập nhật, đăng tải hình ảnh, thông tin, sự kiện trên website Cơ sở II;

– Cài đặt, khắc phục sự cố phần mềm máy tính tại các phòng làm việc;

– Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại Cơ sở II;

– Tổ chức thực hiện và đảm bảo hoạt động của Thư viện tại Cơ sở II theo hướng xây dựng Thư viện điện tử, nhanh chóng ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành hoạt động của Thư viện;

– Các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Cơ sở II.

II. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Email Số máy nội bộ
1 ThS Bùi Thị Hoàng Oanh Trưởng Ban buithihoangoanh.cs2@ftu.edu.vn 851
2 Bùi Thị Thúy Quyên Phó Trưởng Ban buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn 853
3 Phạm Thị Thu Chiều Chuyên viên phamthithuchieu.cs2@ftu.edu.vn 854
4 Lại Phước Đức Chuyên viên laiphuocduc.cs2@ftu.edu.vn 849
5 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thư viện viên nguyenthingocha.cs2@ftu.edu.vn 855
6 ThS Trần Liên Hiếu Chuyên viên tranlienhieu.cs2@ftu.edu.vn 852
7 Nguyễn Thị Huế Thư viện viên nguyenthihue.cs2@ftu.edu.vn 301
8 Mai Ngọc Tâm Chuyên viên maingoctam.cs2@ftu.edu.vn 870

III. Liên hệ

– Ban Thông tin Thư viện, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, Phòng A301, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (849, 851, 852, 853, 854, 855)