Chi bộ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II

56
  1. Lịch sử hình thành, phát triển

Chi bộ Sinh viên Cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ tháng 11/2011 với 28 đảng viên, tính đến tháng 6/2015, Chi bộ Sinh viên Cơ sở II có tổng cộng 35 đảng viên, trong đó có 31 đảng viên chính thức và 04 đảng viên dự bị.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

       2.1. Chức năng

Dưới sự hướng dẫn của Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương cũng như sự hỗ trợ và phối hợp công tác từ Chi bộ Cán bộ – Giảng viên và Ban Giám đốc Cơ sở 2, Chi bộ Sinh viên Cơ sở II giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II.

      2.2. Nhiệm vụ

Chi bộ Sinh viên Cơ sở II lãnh đạo đảng viên – sinh viên tích cực học tập và nghiên cứu khoa học; phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, sinh viên thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trong công tác quản lý đoàn viên – hội viên Cơ sở II; chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tích cực trong việc phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú trong các phong trào Đoàn – Hội; chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cơ sở II tích cực giới thiệu, hướng dẫn quần chúng ưu tú đạt nhiều thành tích trong học tập – nghiên cứu khoa học và phong trào sinh viên kết nạp Đảng …

  1. Cơ cấu tổ chức

Đại hội Chi bộ sinh viên cơ sở II nhiệm kỳ 2015 – 2018 diễn ra vào 23/4/2015 đã bầu ra Ban chấp hành cấp ủy Chi bộ Sinh viên cơ sở II nhiệm kỳ 2015 – 2018 gồm 05 đồng chí cụ thể như sau.

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

Số máy nhánh

1

Phạm Hiển Dân

Bí thư

phamhiendan@gmail.com

08 35 127 254 (866)

2

Đăng Lê Phương Xuân

Phó Bí thư

danglephuongxuan.cs2@ftu.edu.vn

 

3

Lê Khánh Phương

Chi ủy viên

Greenrain1902@gmail.com

 

4

Lâm Siếu Khanh

Chi ủy viên

lamsieukhanh@gmail.com

 

5

Nguyễn Cát Lâm

Chi ủy viên

Nguyencatlam1994@gmail.com

 

  1. Liên hệ

– Chi bộ Sinh viên Cơ sở II: văn phòng Đoàn – Hội trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II

– Điện thoại: 08. 35 127 254 (số lẻ 866)

– Email: cbsvcs2.ftu@gmail.com hoặc chibosv.cs2@ftu.edu.vn