Giới thiệu Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

2895

1. Sự hình thành và phát triển
Xuất phát từ nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế của Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ sở II) đã được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trải qua 28 năm phát triển, Cơ sở II đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, đối tác quốc tế, từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng cho khu vực phía Nam; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của Nhà trường: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế hiện đại cho người học.
2.Cơ sở vật chất
Trong thời gian đầu, do chưa có cơ sở vật chất riêng phục vụ công tác giảng dạy và học tập, Cơ sở II đã thuê cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại. Mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng với sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh viên, Cơ sở II vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu Nhà trường và các cơ quan ban ngành tại Tp. Hồ Chí Minh, Cơ sở II đã có được cơ sở vật chất mới phục vụ giảng dạy và học tập tại số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Với diện tích khuôn viên gần 5.000 m2, cơ sở vật chất hiện tại về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của việc dạy và học trong thời điểm hiện nay. Nhiều phòng học và phòng chức năng khác được trang bị các thiết bị giảng dạy hiện đại.
3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên
Với quy mô đào tạo ngày càng tăng, Cơ sở II đã nhanh chóng củng cố cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hiện tại, Cơ sở II có gần 180 cán bộ, giáo viên cơ hữu hiện đang công tác tại 11 Ban (Kế hoạch – Tài chính, Quản lý đào tạo, Công tác Chính trị & Sinh viên, Tổ chức – Hành chính, Quản trị – Thiết bị, Thông tin -Thư viện, Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Đào tạo Quốc tế, Khảo thí – Đảm bảo chất lượng, Công tác Đảng- Công đoàn) và 04 Bộ môn (Cơ sở – Cơ bản, Nghiệp vụ, Tiếng Anh, Tiếng Nhật).
Để nâng cao chất lượng đào tạo, Cơ sở II cũng đã thành lập 02 trung tâm trực thuộc: Trung tâm tư vấn thương mại quốc tế và Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế
4. Công tác đào tạo
Hiện nay, Cơ sở II đang đào tạo khoảng 4.000 học viên và sinh viên thuộc các loại hình đào tạo, trong đó hơn 3.900 sinh viên hệ Chính quy và hơn 170 học viên Cao học.
Từ khi thành lập đến nay, Cơ sở II đã phát triển từ đào tạo đơn ngành sang đa ngành với nhiều chuyên ngành và bậc đào tạo khác nhau.
4.1.Bậc Đại học:
4.1.1. Ngành Kinh tế: Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.
4.1.2. Ngành Quản trị kinh doanh: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.
4.1.3. Ngành Tài chính – Ngân hàng: Chuyên ngành Tài chính quốc tế.
4.1.4. Ngành kế toán: Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.
4.1.5. Ngành Kinh doanh quốc tế: Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế
4.2. Bậc Thạc sỹ:
4.2.1. Quản trị kinh doanh
4.2.2. Tài chính ngân hàng
5. Hoạt động đào tạo quốc tế:
5.1 Chương trình cử nhân:
5.1.1. Chương trình Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire (Vương Quốc Anh);
5.1.2. Chương trình Cử nhân Quản trị Marketing Northampton (Vương Quốc Anh);
5.1.3. Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh New Brunswick (Canada);
5.1.4. Chương trình Cử nhân Kinh doanh và Thương mại Quốc tế Minh Truyền (Đài Loan).
5.2 Chương trình Thạc sỹ:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Sunderland (Vương Quốc Anh)
6.Việc làm sau khi ra trường
Trong các năm qua, số lượng sinh viên chính quy của Cơ sở II tốt nghiệp bình quân là 800-900 cử nhân/năm. Theo kết quả khảo sát của Cơ sở II, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường là 95%.
Sinh viên của Cơ sở II sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các ngành, lĩnh vực sau: kinh doanh xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải, marketing, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, tài chính quốc tế, pháp chế, hải quan, quản lý xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, quản lý doanh nghiệp, giảng dạy…
Nhiều sinh viên Cơ sở II đã được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hàng đầu như: Sở Công thương Tp.HCM, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM, Viện kinh tế Tp.HCM, Cục Hải quan Tp.HCM, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý ở nhiều tỉnh thành phía Nam, các công ty và tập đoàn xuyên quốc gia như: Unilever, Proctor & Gamble, APL, Maersk, Prudential, KPMG…