• Hình chụp sinh viên với lễ phục tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 – 14.04.2022. Link.
  • Hình tốt nghiệp tháng 04/2022 (từ ngày 29.04.2022 – 13.05.2022). Link tải hình.