hcmftuzz

ABC5C THSLK abc8d abc6C

Sự kiện sắp diễn ra

doc1

hocbongz

tdung16

TTTT

doc2

dkemail

THUVIENANH

Chương trình CLC

Chương trình Liên kết

THÔNG BÁO

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý 2016 tại Cơ sở II (Xe máy)

Thursday, 20 October 2016
Thông báo về việc bán tài sản thanh lý 2016 tại Cơ sở II (Xe máy)

  Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-ĐHNT-TC-HC ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ủy quyền cho Giám đốc Cơ s...


HOẠT ĐỘNG FTU

Đoàn doanh nhân của Tổ chức Trao đổi Nguồn lực quốc tế (REI-VN) giảng dạy các chuyên đề...

Tuesday, 25 October 2016
Đoàn doanh nhân của Tổ chức Trao đổi Nguồn lực quốc tế (REI-VN) giảng dạy các chuyên đề cho sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

    Với mục đích tăng cường kiến thức thực tiễn, kỹ năng mềm cho viên sinh, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí M...


HOẠT ĐỘNG ĐOÀN HỘI

Thông báo về việc chuyển sinh hoạt Đoàn khóa K51 (Đối với Đoàn viên tốt nghiệp Đợt 2...

Monday, 05 September 2016
Thông báo về việc chuyển sinh hoạt Đoàn khóa K51 (Đối với Đoàn viên tốt nghiệp Đợt 2 – Ngày 26.9.2016)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 04/TB-ĐTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH      ...


banner1234