TB số 3450/TB-CSII ngày 07.10.2021 V/v gia hạn thẻ BHYT cho tân sinh viên và triển khai cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số thay cho thẻ BHYT giấy năm học 2021-2022

45
tb-3450-bhyt-vssid