TB số 2794/TB-CSII ngày 09.08.2021 V/v nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho khóa 56, 57, sinh viên học ghép, học lại và học viên các khóa cao học (Không áp dụng cho sinh viên khóa 58, 59) Nộp qua ngân hàng Agribank

631

tb-2794-nop-hoc-phi-hk-i-khoa-56-57-hoc-ghep-cao-hoc-hoc-lai-1 tb-2794-nop-hoc-phi-hk-i-khoa-56-57-hoc-ghep-cao-hoc-hoc-lai-2