TB số 2894/TB-CSII ngày 13.08.2021 V/v tổ chức chuỗi các hoạt động “WE, THE ICEBREAKERS” dành cho tân sinh viên K60-CSII Đợt 1 – Năm 2021

167

tb-2894-we-the-icebreakers-k60-dot-1-nam-2021-1 tb-2894-we-the-icebreakers-k60-dot-1-nam-2021-2 tb-2894-we-the-icebreakers-k60-dot-1-nam-2021-3 tb-2894-we-the-icebreakers-k60-dot-1-nam-2021-4 tb-2894-we-the-icebreakers-k60-dot-1-nam-2021-5 tb-2894-we-the-icebreakers-k60-dot-1-nam-2021-6