TB số 2882/TB-CSII ngày 13.08.2021 V/v nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa trường Đại học Ngoại thương và Đại học Bedfordshire, Anh Quốc, khóa K59BF

76

tb-2882-nop-hoc-phi-hk-1-k59bf-1 tb-2882-nop-hoc-phi-hk-1-k59bf-2