TB số 2884/TB-CSII ngày 13.08.2021 V/v nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh giữa trường Đại học Ngoại thương và Đại học New Brunswick, Canada, khóa K59CA

100

tb-2884-nop-hoc-phi-hk-1-new-brunswick-canada-k59ca-1 tb-2884-nop-hoc-phi-hk-1-new-brunswick-canada-k59ca-2