TB số 2886/TB-CSII ngày 13.08.2021 V/v nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa trường Đại học Ngoại thương và Đại học Bedfordshire, Anh Quốc – K57BF năm thứ 4

195

tb-2886-nop-hoc-phi-hk-1-bedfordshire-k57bf-1 tb-2886-nop-hoc-phi-hk-1-bedfordshire-k57bf-2 tb-2886-nop-hoc-phi-hk-1-bedfordshire-k57bf-3