Văn bản Ban KH-TC

777

1. Quyết định số 1789/QĐ-ĐHNT ngày 29.07.2021 V.v quy định mức thu học phí năm học 2021-2022. [ link ]

2. Quyết định số 1764/QĐ-ĐHNT ngày 26.07.2021 V.v Mức thu học phí các Chương trình cử nhân liên kết đào tạo năm học 2021 – 2022. [ link ]

3. Hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng Agribank. [ link ]

4. Hướng dẫn sử dụng thẻ ATM và tài khoản tại Ngân hàng ACB. [ link ]