Văn bản Ban KH-TC

1143
STT Nội dung Link tải
1 Quyết định số 1789/QĐ-ĐHNT ngày 29.07.2021 V.v quy định mức thu học phí năm học 2021-2022. link
2 Quyết định số 1764/QĐ-ĐHNT ngày 26.07.2021 V.v Mức thu học phí các Chương trình cử nhân liên kết đào tạo năm học 2021 – 2022 link
3 Hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng Agribank link
4 Hướng dẫn sử dụng thẻ ATM và tài khoản tại Ngân hàng ACB link