Bố trí bộ phận giữ và trả đồ cho sinh viên để quên.

DWQA QuestionsCategory: Cơ sở vật chấtBố trí bộ phận giữ và trả đồ cho sinh viên để quên.
Lại Phước Đức Staff asked 11 months ago
1 Answers
Lại Phước Đức Staff answered 11 months ago

Cơ sở II đã có thông báo số 25/TB-CSII ngày 3/1/2020 về việc bàn giao tài sản nhặt được trong khuôn viên Cơ sở II cho Đội bảo vệ.