Thiếu nước uống trong mỗi lớp học, bình nước uống chung

DWQA QuestionsCategory: Cơ sở vật chấtThiếu nước uống trong mỗi lớp học, bình nước uống chung
Lại Phước Đức Staff asked 11 months ago
1 Answers
Lại Phước Đức Staff answered 11 months ago

Cơ sở II đã trang bị hệ thống nước uống từ lầu 01 đến lầu 04 toàn nhà A.