Thiếu nước uống trong mỗi lớp học, bình nước uống chung

DWQA QuestionsCategory: Cơ sở vật chấtThiếu nước uống trong mỗi lớp học, bình nước uống chung
Lại Phước Đức Staff asked 11 months ago

Cơ sở II đã trang bị hệ thống nước uống từ lầu 01 đến lầu 04 toàn nhà A