Hướng dẫn tra cứu

Thông báo

1. Chọn “Loại tài liệu”


2. Nhập các tiêu chí cần tìm.
Ví dụ: Nhan đề, tác giả, từ khóa, phân loại, năm xuất bản,… ( gõ tiếng Việt có dấu.)


3. Nhấn “Tìm kiếm hoặc Enter”


Kết quả tìm kiếm bao gồm:
 Số lượng tài liệu được tìm thấy;
 Thông tin về tài liệu (Tên tài liệu/tác giả …);
 Số đăng ký cá biệt (ĐKCB) của tài liệu.
4. Để mượn tài liệu.
Bạn đọc ghi các thông tin sau vào Phiếu mượn tài liệu:

Thông tin

Ví dụ

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Mã số sinh viên

1201021111

Số ĐKCB tài liệu (Ký hiệu bên góc phải dưới thông tin của tài liệu)

 LV.00006 

Tên tài liệu

Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm cà phê Việt Nam ….


5. Nộp thẻ sinh viên và phiếu mượn tài liệu cho thư viện viên và chờ nhận tài liệu.
6. Một số lưu ý:

STT

ĐKCB

Loại tài liệu

Quyền mượn

1

VD

Sách tham khảo tiếng Việt

Đọc tại thư viện

2

AD

Sách tham khảo tiếng Anh

Đọc tại thư viện

3

GV

Giáo trình tiếng Việt

Được mượn về nhà

4

GN

Giáo trình tiếng Anh

Được mượn về nhà

5

LV

Khóa luận tốt nghiệp

Đọc tại thư viện

6

DT

Đề tài nghiên cứu khoa học

Đọc tại thư viện

7

LVThS

Luận văn Thạc sỹ

Đọc tại thư viện


Bạn đọc có thể kiểm tra tình trạng mượn tài liệu cá nhân tại thư viện bằng cách sau:
1. Trong phần tra cứu, chọn mục “Người dùng”
2. Số thẻ: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu: mặc định là không có (sinh viên có thể đổi mật khẩu nếu muốn)
4. Nhấn “Chấp nhận”
5. Chọn mục "Tình trạng mượn trả"

DMC Firewall is a Joomla Security extension!