foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SĐT: 02835127257(Ext: 855)
Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn
Ban Thông tin - Thư viện

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG TẠI THƯ VIỆN

STT

Tên sách

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

Mã xếp kho

1

Research Methods for Business: A skill – Building Approach

Uma Sekaran, Roger Bougie

2013

Wiley

AD.577

2

Creative Research Methods in the Social Sciences: A Practical Guide

Helen Kara

2015

Policy Press 

AD.578

3

The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and the Public

Lynn Stout

2012

Berrett-Koehler Publishers

AD.579

4

Financial Modeling

Simon Benninga

2014

MIT Press

AD.580

5

Multi-Asset Investing: A Practitioner's Framework

Pranay GuptaSven SkallsjoBing Li

2016

Wiley

AD.581

6

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các chính sách pháp luật mới áp dụng trong doanh nghiệp, giám đốc lãnh đạo doanh nghiệp cần biết.

 

2015

Lao động

GV.12891

                                                                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

                                                                                                               TB. THÔNG TIN THƯ VIỆN

                                                                                                              Đã ký

                                                                                                               ThS Trần Anh Tài 


Copyright © 2018 Thư viện ĐH Ngoại thương CSII Rights Reserved.