foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SĐT: 02835127257(Ext: 855)
Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn
Ban Thông tin - Thư viện

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 DANH MỤC SÁCH MỚI (BỔ SUNG QUÝ 1/2017)

TT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB

NĂM XB

SL

Mã ĐKCB

1

Public Finance

Harvey Rosen & Ted Gayer

Mcgraw-Hill

2014

1

AD.00582

2

Introduction to Econometrics

James H. Stock & Mark W. Watson

Pearson

2015

1

AD.00583

3

Managerial Economics

Christopher Thomas S. Charles Maurice

Mcgraw-Hill

2016

1

AD.00584

4

Applied Statistics in Business and Economics

David  Doane, Lori Seward

Mcgraw-Hill

2016

1

AD.00585

5

Business Research Methods

 William G. Zikmund, Barry J. Babin

Cengage

2013

1

AD.00586

6

Research methods

Theresa L. White

Cengage

2013

1

AD.00587

7

Managing Innovation:IntegratingTechnological, Market and Organizational Change

Joe Tidd, John Bessant

Wiley

2013

1

AD.00588

8

Financial Markets and Institutions

Jeff Madura

Cengage

2015

1

AD.00589

9

An Introduction to the Economics of Information. Incentives and Contract

Macho-Stadler, I. và Pérez-Castrillo, J.D.

Oxford

2009

1

AD.00590

10

Business Economics

Andrew Gillespie

Oxford

2013

1

AD.00591

11

Lý thuyết tài chính công

Sử Đình Thành & Bùi Thị Mai Hoài

ĐH QG-HCM

2009

5

GV.12917-12921

12

Giáo trình thuế và thủ tục hải quan

Lê Tuấn Lộc, Trần Huỳnh Thúy Phượng

ĐHQG-HCM

2015

5

GV.12922-12926

13

Incoterms 2010

ICC

Thông tin truyền thông

2010

10

GV.12927-12936

14

Giáo trình marketing căn bản

GS,TS Trần Minh Đạo

ĐH KTQD

2015

10

GV.12937-12946

15

Giáo trình quản trị chiến lược

PGS,TS Ngô Kim Thanh

ĐH KTQD

2015

10

GV.12947-12956


                                                               (Danh mục gồm 15 đầu sách) 

 


Copyright © 2018 Thư viện ĐH Ngoại thương CSII Rights Reserved.