Danh mục sách phát hành tại Thư viện

141

 DANH MỤC SÁCH PHÁT HÀNH TẠI THƯ VIỆN CSII ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
(sắp xếp theo thứ tự A,B,C tên sách)
Giảm từ 10% đến 15% cho sinh viên Cơ sở 2

I. NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Stt Tên sách Tác giả Nhà xuất bản

Giá bìa

(VNĐ)

Ghi chú
1 An Introduction to International commercial transactions TS. Nguyễn Tiến Hoàng chủ biên Đại học Quốc gia
TP.HCM
90.000  
2 Bài tập nguyên lý kế toán TS. Võ Khắc Thường chủ biên Đại học Quốc gia
TP.HCM
20.000  
3 Bộ tập quán quốc tế về L/C ICC; GS. NGƯT Đinh Xuân Trình dịch Đại học Kinh tế Quốc dân 60.000  
4 Các công ước quốc tế về vận tải và hàng hải GS.TS Hoàng Văn Châu  Giao thông Vận tải 30.000  
5 Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn TS. Nguyễn Hữu Khải Thống kê 20.000  
6 Giáo trình bảo hiểm trong kinh doanh GS.TS Hoàng Văn Châu Lao động Xã hội 30.000  
7 Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Vũ Hữu Tửu Giáo dục 52.000  
8 Giáo trình logistisc và vận tải quốc tế GS.TS Hoàng Văn Châu Thông tin & Truyền thông 50.000  
9 Giáo trình pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại GS.TS. NGND Nguyễn Thị Mơ Thông tin & Truyền thông 40.000  
10 Giáo trình thanh toán quốc tế GS. NGƯT Đinh Xuân Trình Thông tin & Truyền thông 50.000  
11 Hợp đồng xuất nhập khẩu-tiếp cận từ khía cạnh pháp
 lý, nghiệp vụ, ngôn ngữ tiếng Anh
PGS.TS Nguyễn Xuân Minh Đại học Quốc gia
TP.HCM
60.000  
12 Import-Export and International payment PGS.TS Nguyễn Xuân Minh Đại học Quốc gia
TP.HCM
55.000  
13 Incorterm 2010  ICC;ThS. Tô Bình Minh dịch Khoa học &Kỹ thuật 50.000  
14 Logistics – khả năng ứng dụng và phát triển trong kinh
doanh dịch vụ vận tải giao nhận
PGS.TS Nguyễn Như Tiến Giao thông Vận tải 20.000  
15 Lý thuyết tài chính tiền tệ GS. NGƯT Đinh Xuân Trình Giáo dục 8.000  
16 Marketing quốc tế PGS.TS Nguyễn Trung Văn Lao động Xã hội 65.000  
17 Một số điều doanh nhân cần biết khi buôn bán với thị trường Mỹ TS. Phạm Duy Liên Thống kê 20.000  
18 Nguyên lý kế toán TS. Võ Khắc Thường chủ biên Đại học Quốc gia
TP.HCM
45.000  
19 Nguyên lý thống kê ThS. Trần Văn Hoàng, ThS. Lê Hồng Vân Đại học Quốc gia
TP.HCM
36.000  
20 Thuế và hệ thống thuế TS. Nguyễn Hữu Khải Giáo dục 20.000  
21 Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương TS. Trịnh Thị Thu Hương Thông tin & Truyền thông 80.000  
22 Việt Nam với việc giải quyết tranh chấp tại WTO TS. Nguyễn Tiến Hoàng Đại học Quốc gia
TP.HCM
70.000  
23 Xây dựng và phát triển thương hiệu PGS.TS Vũ Chí Lộc Lao động Xã hội 70.000  

 II. ĐẠI CƯƠNG CƠ SỞ

       
Stt Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Giá bìa Ghi chú
1 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam   NXB. CTQG 22.000  
2 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh   NXB. CTQG 24.000  
3 Kinh tế vi mô ThS. Nguyễn Trần Sĩ chủ biên Đại học Quốc gia
TP.HCM
39.000  
4 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin   NXB. CTQG 36.000  
5 Toán cao cấp – Đại số tuyến tính TS. Võ Khắc Thường Đại học Quốc gia
TP.HCM
19.000  
6 Toán cao cấp – Giải tích toán học TS. Võ Khắc Thường chủ biên Đại học Quốc gia
TP.HCM
39.000  

III. NGOẠI NGỮ (Tài liệu lưu hành nội bộ)

       
1 Effective academic Writing 2       Tài liệu
lưu hành nội bộ
2 ESP      
3 International business Contracts      
4 International business Correspondence      
5 Market Leader 2 – Pre-Intermediate      
6 Market Leader 3 – Intermediate      
7 Test your business English      
8 Thư tín thương mại      
9 Toeic 1,2      
10 Translation 2      
11 Từ điển mẫu câu tiếng Nhật        

Liên hệ: Thư viện trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh. Phòng 302, lầu 4.