hcmftuzz

THÔNG BÁO FTU


THÔNG TIN TUYỂN SINH

Các tin khác

TIN TIÊU ĐIỂM

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Bộ môn nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 01/2018

31 Jan 2018
Bộ môn nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 01/2018

Nhằm giúp giảng viên cập nhật kiến thức thực tiễn về văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn chủ đề: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: ý nghĩa và thực tiễn tại công ty Cổ phần Viễn thông A” trong tháng 01/2018 với phần chia sẻ của bà Huỳnh Thị Phận - Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Viễn thông A và ông Lê Thanh...