TRẦN HẬU MINH PHƯƠNG – tân cử nhân khóa K52 chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại với danh sách giải thưởng thành tích tưởng chừng không liệt kê hết. Trong đó, không thể không nhắc đến một số thành tích tiêu biểu như: Đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) 2017;

Các bài khác...