Sinh viên ngoại thương nhiệt huyết - năng động sẵn sàng tham gia tình nguyện - phát huy sức trẻ - tiếp bước hội nhập

Sự kiện tiêu biểu