Một số ứng dụng toán trong quản lý danh mục đầu tư

Sinh hoạt chuyên môn

* Workshop “Some Applications of Mathematics in Portfolio Management”.

The Faculty of Basic Sciences organized the workshop “Some Applications of Mathematics in Portfolio Management” on December 27th, 2019. M.Sc Tran Thai Dieu Hang presented some math applications in calculating the rate of return and risk of a portfolio. Hang is a lecturer from the Faculty of Basic Sciences.

Nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn của giảng viên, đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ nội dung giảng dạy với hoạt động thực tiễn của Doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Ngoại thương, ngày 27/12/2019, Bộ môn Cơ sở - Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: "Một số ứng dụng toán trong quản lý danh mục đầu tư" do ThS Trần Thái Diệu Hằng giảng viên Bộ môn trình bày.

Tại buổi sinh hoạt, ThS Trần Thái Diệu Hằng đã trình bày một số kiến thức toán trong việc tính toán liên quan đến quản lý một danh mục đầu tư như tính toán tỷ suất sinh lợi mong đợi, các thước đo rủi ro như phương sai, độ lệch chuẩn, rủi ro thâm hụt, giá trị chịu rủi ro (VaR)… Theo đó báo cáo viên đã cho thấy những ứng dụng của toán học trong quản lý danh mục đầu tư của doanh nghiệp.

Với những chia sẻ nhiệt thành, lôi cuốn, báo cáo viên đã thu hút được sự tập trung lắng nghe, thảo luận từ phía các giảng viên tham dự. Qua buổi sinh hoạt, các giảng viên có thêm kiến thức phong phú phục vụ cho việc giảng dạy môn Toán cao cấp và Lý thuyết xác suất và thống kê Toán.

Sau đây là hình ảnh báo cáo viên và các giảng viên tham dự  buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 27/12/2019.

Báo cáo viên và các giảng viên tham dự tại buổi sinh hoạt chuyên môn.
The photo of the presenter and other lecturers in the workshop.