Nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM vừa tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Các nhân tố tác động đến sự lựa chọn điện thoại di động của người tiêu dùng Việt Nam”, mã số NT2017-42 do TS Nguyễn Thị Phương Chi làm chủ nhiệm vào ngày 25 tháng 9 năm 2018.

Ngày 14/9/2018, tại Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài KH&CN cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu sơ bộ đề tài KH&CN cấp Cơ sở 2017: “Nâng cao Tính thực tiễn trong Giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại Thương - Cơ sở II TP.HCM” do ThS Lê Hồng Linh làm chủ nhiệm đề tài. Theo quyết định thành lập hội đồng số 1906/QĐ - ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương. Tham dự buổi nghiệm thu có đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các thành viên của nhóm nghiên cứu  đề tài.

Thực hiện theo Quyết định số 1995/QĐ-ĐHNT ngày 14/09/2018, vào 10h00 – 10h30 ngày 21/09/2018 Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài NCKH cấp cơ sở “Phát huy tính tích cực của sinh viên trong việc học các môn Toán tại trường Đại học Ngoại thương CS2”, mã số: NT2017-10 do ThS Nguyễn Đăng Quang (chủ nhiệm) và nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Cơ sở - Cơ bản thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 1825/QĐ-ĐHNT ngày 30/08/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, vào lúc 8h45 Thứ sáu ngày 14/09/2018, Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài “Thao túng lợi nhuận (earning management) của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, mã số NT 2017-33 do TS. Nguyễn Thu Hằng làm chủ nhiệm đề tài.

Thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-ĐHNT ngày 14/09/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở, vào lúc 9h30 thứ 6 ngày 21/09/2018, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh”, mã số NT2017-44 do ThS.Nguyễn Thúy Phương làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 30/8/2018, tại Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài KH&CN cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu sơ bộ đề tài KH&CN cấp Cơ sở 2018: “Hoàn thiện hoạt động Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam và xác định cơ hội với công ty cổ phần An Khởi Phát” do TS Phạm Hùng Cường làm chủ nhiệm đề tài. Theo quyết định thành lập hội đồng số 1756/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương. Tham dự buổi nghiệm thu có đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các thành viên của nhóm nghiên cứu  đề tài.

Thực hiện Quyết định số 1826/QĐ-ĐHNT ngày 30/08/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở, vào lúc 8g00 thứ 6 ngày 14/09/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở  “Nghiên cứu mức độ liên kết giữa các thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương”, mã số NT2017-41 do TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-ĐHNT ngày 12/07/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở  đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), vào lúc 9g00 thứ 5 ngày 19/07/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Đông Nam Bộ”, mã số B2016-NTH-03 do TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Thực hiện Quyết định số 1904/QĐ-ĐHNT ngày 05/09/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở, vào lúc 9g30 thứ 6 ngày 14/09/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở  “Cam kết về cơ chế trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ (IPS) trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và giải pháp đối với Việt Nam”, mã số NT2017-43 do TS. Phạm Thị Mai Khanh làm chủ nhiệm đề tài.

Nhằm trao đổi và tăng cường mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu với các doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được thời cơ mới để chủ động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” vào ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bài khác...

 

 
Our website is protected by DMC Firewall!