Tạo động lực và thúc đẩy nâng cao hiệu quả kinh doanh khi áp dụng công cụ chỉ số hoạt động chính

Nghiên cứu khoa học

Tác giả: Nguyễn Xuân Minh (Đại học Ngoại thương - Chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Phước Tài (Giám đốc Công ty Quan Phong)

Năm 2018 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã giao cho Trường Đại học Ngoại thương chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018’’ do PGS, TS Nguyễn Xuân Minh làm chủ nhiệm. Mục tiêu của chương trình là phổ biến, hướng dẫn, nhân rộng áp dụng KPI vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng được các mô hình điểm về áp dụng KPI trên toàn quốc. Kết quả triển khai bước đầu của chương trình đã chứng minh tính hiệu quả tại các đơn vị tham gia. Một trong số các doanh nghiệp tiêu biểu là Công ty TNHH Quan Phong, một đơn vị tại tỉnh Đồng Nai chuyên kinh doanh các thiết bị trong ngành đá và kính phục vụ các công trình xây dựng.

Ngay khi mới được thành lập, Công ty TNHH Quan Phong (sau đây gọi tắt là Công ty) đã tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh khá mới mẻ và nhu cầu trên thị trường khá cao. Mặt khác, đội ngũ nhân sự trẻ và năng động hứa hẹn giúp Công ty gặt hái được nhiều thành công phía trước. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản trị và điều hành hoạt động hàng ngày nên Công ty gặp không ít khó khăn và phải luôn loay h