Tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp K54, K55, K56, K57 học kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo

Tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp K54 học kỳ I năm học 2018-2019. Nhấn vào đây để xem.

Tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp K55 học kỳ I năm học 2018-2019. Nhấn vào đây để xem.

Tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp K56 học kỳ I năm học 2018-2019. Nhấn vào đây để xem.

Tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp K57 học kỳ I năm học 2018-2019. Nhấn vào đây để xem.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd