Hội nghị Về quán triệt nội quy, quy chế của Trường Đại học Ngoại thương cho viên chức trúng tuyển đợt 01 năm 2022

58

* Training session on working regulations of Foreign Trade University for employees who have been matriculated in the first batch of 2022.
Implementing Plan No. 2723/KH-CSII dated August 22 th 2022 of Foreign Trade University – HCMC Campus, on September 5th, 2022 Foreign Trade University – HCMC Campus held a training session on working regulations of Foreign Trade University for employees who have been matriculated in the first batch of 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 2723/KH-CSII ngày 22/8/2022 của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, ngày 05/9/2022 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt nội quy, quy chế của Trường Đại học Ngoại thương cho viên chức trúng tuyển đợt 01 năm 2022.

Báo cáo viên của Hội nghị là các Thầy Cô trong Ban Giám đốc và viên chức quản lý của Cơ sở II gồm PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II và ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính.

Tại Hội nghị, các viên chức mới được hướng dẫn, giới thiệu về các quy định, quy chế của Nhà trường, cụ thể như sau:

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II giới thiệu tổng quan về Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh; Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040; Chế độ làm việc tại các trường đại học công lập và đại học tư thục theo quy định hiện hành và một số đặc điểm của trường đại học công lập tự chủ.

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II hướng dẫn về công tác sinh hoạt Đảng tại Cơ sở II, giới thiệu một số đặc điểm của sinh viên Đại học Ngoại thương và một số lưu ý trong giảng dạy, giao tiếp.

ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt các nội dung trong Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động, Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức tại Trường Đại học Ngoại thương.

PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt các nội dung về Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Ngoại thương, Quy định về giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học, giờ học tập tự bồi dưỡng và nhiệm vụ khác của giảng viên, giới thiệu một số hoạt động hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật và Công tác sinh hoạt công đoàn tại Cơ sở II.

ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính Cơ sở II quán triệt, hướng dẫn các viên chức mới Quy định về ký hợp đồng làm việc tại trường Đại học Ngoại thương, Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại thương, Quy định về đi nước ngoài của viên chức, Một số quy định, quy chế liên quan đến giảng viên, viên chức hành chính.

Sau mỗi phần trình bày của các Báo cáo viên, viên chức mới tham gia hỏi đáp, thảo luận để hiểu hơn về môi trường công tác tại Cơ sở II.
Thông qua Hội nghị, các viên chức mới đã nắm bắt được các nội dung chính trong quy định, quy chế của Nhà trường để có thể vận dụng, triển khai trong công tác tại đơn vị.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.
Below are some pictures at the conference

hoi-nghi-quan-triet-noi-quy-quy-che-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-cho-vien-chuc-trung-tuyen-dot-01-nam-2022-1
Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức trúng tuyển đợt 01 năm 2022 tham gia Hội nghị.
Board of Directors, leaders of department and staffs who have been matriculated in the first batch of 2022 participated in the conference.