Bồi dưỡng nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường cho viên chức mới tuyển dụng đợt 1 năm 2021

44

*Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized a fostering session for new staff of the first Recruitment in 2021

On October 1st, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized a fostering session on work rules and regulations for new staff of the first Recruitment in 2021 to help them grasp the State’s regulations, internal rules, and regulations of FTU as well as quickly familiarize themselves with the working environment at FTU – HCM Campus.

Nhằm giúp các viên chức mới nắm bắt được những quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc Nhà trường và nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc tại Cơ sở II. Ngày 01/10/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nội quy, quy chế làm việc cho viên chức mới tuyển dụng đợt 1 năm 2021.

Đến tham dự lớp bồi dưỡng có Quý Thầy, Cô trong Ban Giám đốc, Trưởng Ban KT&ĐBCL, PTB – PTB Tổ chức – Hành chính và 11 viên chức mới tuyển dụng đợt 01 năm 2021.

Tại buổi bồi dưỡng, các viên chức đã được lắng nghe, hướng dẫn và chia sẻ về các văn bản quy định, quy chế của Nhà nước và Nhà trường từ Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, Trưởng Ban KT&ĐBCL và PTB – PT Ban TC-HC về các công tác có liên quan, cụ thể:

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II giới thiệu và hướng dẫn về nội dung: Giới thiệu tổng quan về Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh; Phát triển nghề nghiệp, chuyên môn và một số nét về văn hóa tổ chức tại Cơ sở II; Một số quy định của Nhà nước, Nhà trường về công tác của viên chức.

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II giới thiệu và hướng dẫn về nội dung: công tác sinh hoạt Đảng tại Cơ sở II; Một số đặc điểm của sinh viên ĐH Ngoại thương và kỳ vọng của sinh viên và một số lưu ý trong giảng dạy, giao tiếp.

ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II, giới thiệu và hướng dẫn về nội dung: Một số quy định trong Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ 2020 của Trường ĐH Ngoại thương; Một số quy định, quy chế liên quan đến giảng viên, viên chức hành chính.

PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, giới thiệu và hướng dẫn về nội dung: Một số hoạt động hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật; sinh hoạt công tác Công đoàn tại Cơ sở II.

ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban KT&ĐBCL Cơ sở II, giới thiệu và hướng dẫn và chia sẻ về nội dung: Tập huấn quy trình công tác coi thi tại Cơ sở II.

ThS Hồ Thị Hồng Hạnh – PTB-PTB Tổ chức Hành chính Cơ sở II, giới thiệu và hướng dẫn về nội dung: Quy định về ký hợp đồng làm việc tại trường Đại học Ngoại thương; Quy định về tiền lương và một số phúc lợi; Một số quy định, quy chế liên quan đến giảng viên, viên chức hành chính.

Thông qua lớp học, Quý Thầy Cô trong Ban Giám đốc, Trưởng Ban KT&ĐBCL và PTB – PT Ban TC-HC cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc cũng như nhắn nhủ đến toàn thể viên chức mới luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đoàn kết, cống hiến cho sự phát triển của Cơ sở II nói riêng và trường Đại học Ngoại thương nói chung.

Dưới đây là hình ảnh của các Thầy Cô Ban Giám đốc, Trưởng Ban KT&ĐBCL, PTB – PT Ban TC-HC tại lớp bồi dưỡng nội quy, quy chế tại Cơ sở II

The Board of Directors, Manager of Testing & Quality Assurance Department, Deputy Manager of Personnel and Administration Department at the training sessionboi-duong-nq-qclv-cua-nha-truong-cho-vc-moi-tuyen-dung-dot-1-nam-2021