Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn tại Ban Công tác Đảng – Đoàn thể

211

* Training activities for staff at the department of Communist Party and Unions Affairs

Since its establishment, the department of Communist Party and Unions Affairs has regularly organized training sessions to help staff perform work in a more synchronous, professional, and efficient manner. In addition, throughout training activities, the staff promptly updated new documents and regulations of the State, Foreign Trade University, and FTU- Ho Chi Minh Campus relating to assigned work according to the Decision on the establishment of the Department.

Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 146/QĐ-ĐHNT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Tổ chức – Hành chính thuộc Cơ sở II, viên chức Ban Công tác Đảng – Đoàn thể đã cùng tham gia sinh hoạt chuyên môn với Ban Tổ chức Hành chính, được Ban Giám đốc quan tâm tập huấn chuyên môn, đồng thời Ban đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trong đơn vị để bồi dưỡng chuyên môn giúp viên chức thực hiện công việc một cách đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn cũng như kịp thời phổ biến, cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Nhà nước, Nhà trường và Cơ sở II liên quan đến mảng công tác theo Quyết định thành lập Ban. Ban CTĐ-ĐT đã linh hoạt các hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân Tp. HCM, Trường Đại học Ngoại thương và Cơ sở II về phòng chống dịch Covid-19.

Nội dung các buổi tập huấn chú trọng những chuyên đề liên quan đến công tác chuyên môn cũng như bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho viên chức Ban CTĐ-ĐT về công tác đảng, đoàn thể, hành chính như:

STT Thời gian Nội dung sinh hoạt chuyên môn Hình thức
1 04/05/2021 Tập huấn chuyên môn với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban Công tác Đảng- Đoàn thể”.
BCV: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc CSII.
TP: Mời dự: Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Linh- Bí thư Đoàn Thanh niên, viên chức Ban CTĐ-ĐT.
Trực tiếp tại Phòng họp A103
2 18/05/2021 Bồi dưỡng chủ đề “Một số thao tác tin học văn phòng thông dụng hỗ trợ hiệu quả trong công tác hành chính”.
BCV: ThS Vũ Tuấn Minh – Giảng viên BM CSCB
TP: Viên chức Ban CTĐ-ĐT, Ban TC-HC
Trực tiếp tại HTA402
3 30/06/2021 Sinh hoạt chuyên môn: “Một số công tác hành chính tại Ban Công tác Đảng – Đoàn thể”
BCV: Lê Ngọc Bích – TB. CTĐ-ĐT
TP: Viên chức Ban CTĐ-ĐT
Trực tuyến
4 07/07/2021 Báo cáo về nội dung sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Công tác giới thiệu quần chúng ưu tú của các tổ chức đoàn thể”.
BCV: Hồ Ngọc Tuyền – Chuyên viên Ban CTĐ-ĐT.
TP: Mời dự: ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc, viên chức Ban CTĐ-ĐT
Trực tuyến
5 21/07/2021 Sinh hoạt chuyên môn chủ đề về “Công tác phối hợp trong thực hiện hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên là viên chức, sinh viên”.
BCV: Lê Ngọc Bích – Trưởng Ban CTĐ-ĐT.
TP: Viên chức Ban CTĐ-ĐT.
Trực tuyến

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã chia sẻ về những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng trong công tác tham mưu của Ban Công tác Đảng – Đoàn thể về các mảng công tác đặc thù như: công tác Đảng, công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên; ứng dụng tin học văn phòng thông dụng hỗ trợ hiệu quả trong công tác hành chính; công tác phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong các hoạt động của Ban…Đồng thời, báo cáo viên cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện để các viên chức dễ dàng nắm bắt và tìm ra giải pháp phù hợp để xử lý trong khi thực hiện công tác liên quan.

cong-tac-boi-duong-tap-huan-chuyen-mon-tai-ban-cong-tac-dang-doan-the
ThS Vũ Tuấn Minh – Giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản và các viên chức Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Ban Tổ chức – Hành chính