Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, Bộ môn Khoa học Cơ bản tổ chức tọa đàm khoa học “Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu cá nhân”

44

*Increasing performance and efficiency for lecturers of Basic Sciences through “Planning and implementing individual objectives”

On September 24, 2021, the Faculty of Basic Sciences organized a session on “Planning and implementing individual objectives” chaired by Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Thu Ha – Deputy Director of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus in order to improve the lecturers’ capacity for teaching, doing scientific research and coordinating at work, as well as to meet new requirements in the context of globalization and international integration.

Nhằm chia sẻ và định hướng giúp giảng viên Bộ môn tập trung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, từ đó đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác của Nhà trường nói chung và Cơ sở II nói riêng, ngày 24/9/2021, Bộ môn Khoa học Cơ bản đã tổ chức buổi tọa đàm về “Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu cá nhân” do PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II chủ trì.

Tại buổi tọa đàm, báo cáo viên đã lắng nghe giảng viên của Bộ môn chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch cá nhân để có thể hoàn thành các chỉ tiêu được giao đúng thời hạn cũng như các khó khăn khi thực hiện các chỉ tiêu này.

Qua những thông tin được chia sẻ, báo cáo viên đã hướng dẫn giảng viên trong việc xây dựng kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu của cá nhân nói riêng và chỉ tiêu của Bộ môn nói chung. Trong đó, báo cáo viên nhấn mạnh: Khi chỉ tiêu các công việc của Bộ môn được lượng hóa cụ thể đến từng cá nhân thì việc thực hiện chỉ tiêu sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Song, với thế mạnh, năng lực cá nhân khác nhau, việc thực hiện chỉ tiêu có thể rất đơn giản với người này nhưng sẽ là khó khăn với người khác. Vì vậy, để hài hòa nguyện vọng của viên chức và đáp ứng yêu cầu công tác thì, Ban chủ nhiệm Bộ môn cần phân công thực hiện chỉ tiêu căn cứ vào năng lực, thế mạnh của các viên chức. Tuy nhiên, Bộ môn vẫn phải sẵn sàng cho việc hàng năm sẽ luôn có những chỉ tiêu mới, khó thực hiện và chưa có tiền lệ thì cần phải đảm bảo sự công bằng trong phân công, đồng thời phải có tính kế thừa và đào tạo để đảm bảo nhiều giảng viên có thể đảm nhiệm được việc thực hiện chỉ tiêu đó trong tương lai.

Bên cạnh đó, báo cáo viên dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan để định hướng và gợi mở việc hoàn thành một số chỉ tiêu trọng tâm, đặc biệt là những chỉ tiêu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp như: (1) thành lập những nhóm công tác chuyên môn để xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện chỉ tiêu KPI cho mỗi năm, đảm bảo sự chủ động, sẵn sàng thực hiện kế hoạch công tác; (2) ưu tiên phân công chỉ tiêu dựa vào sở trường, thế mạnh của từng viên chức; (3) tập trung vào một số chỉ tiêu mũi nhọn, cân đối nhiệm vụ khác của nhóm công tác thực hiện các chỉ tiêu khó của Bộ môn; (4) Ban Chủ nhiệm Bộ môn thường xuyên lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện cho viên chức hoàn thành chỉ tiêu; (5) có thể phối hợp với giảng viên ở các Bộ môn khác để lập nhóm nghiên cứu nhằm phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của từng người, tạo sự kết nối, hỗ trợ chặt chẽ từ tập thể giảng viên trong trường. Để chủ động cho việc thực hiện các chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học cho năm sau, Bộ môn báo cáo kết quả công tác thành lập nhóm nghiên cứu cho Phó Giám đốc phụ trách vào cuối học kỳ I, năm học 2021-2022.

Qua những trao đổi trong buổi tọa đàm, viên chức Bộ môn có thể hoạch định việc thực hiện chỉ tiêu KPI một cách khoa học hơn, đồng thời định hướng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp của Bộ môn, góp phần vào sự phát triển hoạt động chung của Cơ sở II và Nhà trường.

Sau đây là hình ảnh tại buổi tọa đàm ngày 24/9/2021

The Rapporteur and Lecturers of the Faculty of Basic Sciences– Foreign Trade University, HCMC Campus at the training session

xay-dung-va-trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-chi-tieu-ca-nhan-1
Báo cáo viên – PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà (Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Thu Ha – the rapporteur)
xay-dung-va-trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-chi-tieu-ca-nhan-2
PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà và các giảng viên Bộ môn Khoa học Cơ bản tại buổi tọa đàm khoa học
qua phần mềm MS Teams (Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Thu Ha and Lecturers of the Faculty of Basic Sciences – Foreign Trade University, HCMC Campus at the training session via MS Teams)