Tập huấn về công tác lập hồ sơ đấu thầu, cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại Cơ sở II

37

* Training session on preparating bidding documents, provising, posting bidding information and selecting contractors on the National Procurement Network at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus

In order to create convenience for employees in preparating bidding documents, provising, posting bidding information and selecting contractors on the National Procurement Network as well as help them to grasp and strictly comply with new regulations on bidding. On July 29th, 2022, Foreign Trade University – HCMC Campus held a training session on reparating bidding documents, provising, posting bidding information and selecting contractors on the National Procurement Network at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus

Nhằm giúp viên chức các đơn vị thuận tiện trong triển khai thực hiện hồ sơ đấu thầu, cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kịp thời nắm bắt các quy định mới của Nhà nước, Nhà trường và tuân thủ đúng các quy định về công tác đấu thầu. Ngày 29/7/2022, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM đã tổ chức Tập huấn về công tác lập hồ sơ đấu thầu, cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại Cơ sở II.

Buổi tập huấn có sự tham dự của ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cở sở II là Báo cáo viên chương trình, Ban KH-TC, Ban QT-TB và viên chức các đơn vị có tham gia thực hiện hồ sơ đấu thầu tại Cơ sở II.

Tại buổi tập huấn, ThS Phạm Thu Thủy đã trình bày nhiều nội dung hữu ích về công tác lập hồ sơ tại Cơ sở II theo Quyết định số 3708/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng về quy trình phân cấp quản lý, đầu tư mua sắm đấu thầu tại Trường Đại học Ngoại thương và triển khai, quán triệt Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nội dung tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động chuyên môn tại Cơ sở II.

Thay mặt các viên chức tham dự, ThS Trần Anh Tài – Trưởng Ban QT-TB đã gửi lời cảm ơn đến ThS Phạm Thu Thủy – Báo cáo viên của buổi tập huấn. Buổi tập huấn mang lại nhiều giá trị đối với các viên chức tham gia thực hiện hồ sơ đấu thầu tại Cơ sở II, giúp viên chức kịp thời nắm bắt được các quy định mới liên quan đến công tác đấu thầu và nắm rõ một số lưu ý quan trọng khi thực hiện hồ sơ. Tại buổi tập huấn, viên chức tham dự đã trao đổi nhiệt tình, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình công tác.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:
Below are some pictures at the Training session

tap-huan-cong-tac-lap-ho-so-dau-thau-1
BCV ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II tại buổi tập huấn
MSc Pham Thu Thuy – Deputy Director of FTU – HCMC Campus – Reporter at the training session
tap-huan-cong-tac-lap-ho-so-dau-thau-2
ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II và các viên chức tham gia tập huấn tại Cơ sở II
MSc Pham Thu Thuy – Deputy Director of FTU – HCMC Campus and officials at the training session