Thông báo V/v mời đơn vị tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật hạng mục: “Cải tạo, bù lún mặt sân hành lang phía sau khối nhà A, B và lát gạch nền các kho lầu 6 của khối nhà A tại Cơ sở II”

81

1582-cai-tao-bu-lun-mat-san-hanh-lang-phia-sau-khoi-nha-a-b-va-lat-gach-nen-cac-kho-lau-6-cua-khoi-nha-a-tai-csii-1
1582-cai-tao-bu-lun-mat-san-hanh-lang-phia-sau-khoi-nha-a-b-va-lat-gach-nen-cac-kho-lau-6-cua-khoi-nha-a-tai-csii-2