Thông báo về xét chọn học bổng của các tổ chức dành cho sinh viên tại Cơ sở II nhân dịp Khai giảng năm học 2020 – 2021

149

Sinh viên điền thông tin vào đường link bên dưới trước khi nộp hồ sơ:
https://bit.ly/34QZ4p8

Vui lòng tải thông báo và mẫu đơn đăng ký tại đây