Infinite Load Articles

Chuỗi tập huấn nâng cao chất lượng công tác Đào tạo...

Trong năm học 2020-2021, Ban Đào tạo Quốc tế đã tổ chức chuỗi tập huấn cho các viên chức nhằm nâng cao chất lượng...

Chương trình trực tuyến Lễ công bố các Quyết định ...

* On August 2nd 2021, Foreign Trade University solemnly held the Announcement Ceremony of Faculty Reorganizing, Personnel Rotation and Appointment via Ms Teams. Thực hiện...

Ban TT&QHĐN tổ chức sinh hoạt chuyên môn hằng tháng cho...

* The Department of Communications and Community Relations held monthly training activities for staff in the academic year 2020-2021 Following the regulation of the Foreign...

Sinh hoạt chuyên môn Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ...

*Training session on "Skills to apply Sketch note to work arrangement" at Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus. On July 27th, 2021,...

Tiếp sức doanh nghiệp vượt qua đại dịch: Cơ sở II...

*Launching ceremony of "FTU2 Business Support Teams" program at Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus On July 26th, 2021, Foreign Trade University –...

Kết nối nguồn lực hướng tới gia tăng lợi ích cho...

Đánh giá cao vai trò của mạng lưới đối tác trong quá trình phát triển, Cơ sở II không chỉ quan tâm đến việc...

TIN MỚI